بررسی کتاب شریعه شهود ( درباره استاد آشتیانی(ره) و پاره ای از آراء حکمی او )

شریعه شهود ( درباره استاد آشتیانی(ره) و پاره ای از آراء حکمی او )
به کوشش: عبدالحسین خسروپناه
تعداد صفحات : ۴۹۴ صفحه
این کتاب دربردارنده پانزده مقاله درباره شان و شخصیت علمی استاد و مراتب و مناظر حکمی و معرفتی او می-باشد.
عناوین مقالات :
  سرگذشت استاد سیدجلال الدین میری آشتیانی/ حسن جمشیدی : فصل اول: شرح حال یا زندگی عادی، فصل دوم: زندگی علمی و دیدگاهها.
از آشتیانی چه می توان آموخت/ حسینعلی رحمتی: به نظر نگارنده برخی از درسهایی که از سلوک علمی و عملی استاد آشتیانی (ره) میتوان آموخت از این قرار است : ۱٫ تضلع و توغل در علم آموزی و فلسفه ورزی، ۲٫ دفاع از فلسفه و فلسفه ورزی ، ۳٫ داشتن دید انتقادی و آسیب شناختی ، ۴٫ پرهیز از تقلید ، و تلاش در جهت فلسفه ورزی ، ۵٫ توجه و تمسک به قرآن ،۶٫ حریت و آزادی ، ۷٫ عشق و علاقه به اهل بیت (ع) ، ۸٫ احترام تکریم عالمان ، بویژه استادان خود ، ۹٫ توان فهم و تحلیل مسائل فلسفی و عرفانی ، ۱۰٫ دفاع از جریان فلسفی در ایران ،۱۱٫ توجه به سنت و حفظ و احیای آن ، ۱۲٫ تقید به اخلاق علمی ، ۱۳٫ عدم تنافی بین دین و فلسفه ، ۱۴٫ دفاع از اصالت عرفان اسلامی ،۱۵٫ تحصیل و تدریس روشمند .
    جایگاه آشتیانی در جریان شناسی فلسفه اسلامی معاصر / غلامرضا جلالی : استاد سیدجلال الدین آشتیانی پس از علامه طباطبایی به بزرگترین حامی حکمت متعالیه تبدیل شد و به مطالعه میراث فلسفی ایران همت گماشت. آشتیانی در مسیر حکمت بیشتر به احیای میراث فلسفی ایران پرداخت و کمتر به شبههزدایی یا تفسیر و تبیین آن بر اساس نیازهای نوین توجه نشان داد. اما چهار جریان فلسفی دیگر نیز در ساختارهای سنتی پیشین در زمان استاد آشتیانی بوجود آمد که عبارتند از : جریان دکترسیداحمد فردید، جریان حکمت خالده ، جریان مکتب تفکیک و جریان تفکیک. از مطالعه مواضع آشتیانی نسبت به چهار جریان رایج فلسفه اسلامی به دست میآید که ایشان در دو جریان سنتی و حکمت جاودان را به طور مستقیم حضور داشته و در همه دوران حیات از این دو جریان حمایت کرده و با دو جریان فردید و تفکیک برخورد کرده و سر ناسازگاری نشان داده است.
    جایگاه آشتیانی در تاریخ فلسفه اسلامی / محمد باغستانی: در این مقاله کوشش شده تا نگرش آشتیانی به تاریخ فلسفه واکاوی شود و توفیقها و کاستیهای آن نگرش نیز شمرده آید. مبنای این بحث صرفا کتاب منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران خواهد بود.
فلسفه هستی در مکتب استاد سیدجلال الدین آشتیانی / طاهره کمالی زاده : آشتیانی در هستی شناسی و سایر موضوعات فلسفی از پیروان فلسفه متعالیه صدرایی بود و همچون صدرالحکماء شیرازی با تسلط به فلسفه مشائی و اشراقی و آشنایی کامل با عرفان به مبانی عرفا و طریقه ایشان نظر داشته است . در این مقاله به برخی از مهمترین مسائل هستی شناسی در اندیشه فلسفی این حکیم فرزانه اشاره شده است.
  فلسفه عرفان از دیدگاه علامه سیدجلال الدین آشتیانی / حسین روحانی نژاد : ماهیت و منشا عرفان اسلامی؛ موضوع عرفان اسلامی ؛ روش شناسی عرفان اسلامی ؛ وحدت وجود و وحدت شهود ؛ اسما و صفات حق تعالی؛ نسبت و مناسبات عرفان اسلامی با مقوله تفسیر؛ آسیب شناسی و بایستههای عرفان اسلامی از عناوین بازگو شده در این مقاله میباشند.
 عرفان « شریعت محور» در افق اندیشه و آرای استاد سیدجلال الدین آشتیانی (رض/ ) محمدجواد رودگر : به حقیقت باید گفت عرفان مرحوم آشتیانی عرفان « قرآنی ولایی» یا عرفان مبتنی بر « ولایت» بود چه در جنبه علمی و معرفتی و چه در بعد علمی و سلوکی که در غیر اینصورت عرفان منهای عرفان یا شبه عرفان یا عرفان کاذب است . این مقاله از این قسمتها ترکیب و تشکیل شده است : الف- شاخصهای شخصیتی آیت ا… آشتیانی(رض) ب- عرفان شریعتگرا و عرفان شریعت گریز ( نسبت عرفان و شریعت ) ، ج- رابطه و نسبت شریعت، طریقت و حقیقت.
 فیلسوفان مسلمان و اثولوجیا / محمد انتظام : کتاب اثولوجیا از جمله آثاری است که استاد فقید آشتیانی(ره) آرزو داشت آن را به شکل مطلوبی تصحیح نموده و همراه با شرح و توضیح نکات مشکل آن، در اختیار فلسفهپژوهان قرار دهد. استاد از این کتاب به عنوان یکی از آثار مهم فلسفه و حکمت الهی تعبیر می کند و در اهمیت آن میگوید : آنقدر این اثر عجیب پر مطلب است که آدمی حیران میماند. در این مقاله سعی شده پس از دادن اطلاعاتی در باب کتاب اثولوجیا ، این کتاب از نظر فیسوفانی همچون فارابی ، ابن سینا ، سهروردی و ملاصدرا بیان شود. عالم مثال، مقوله طلایی نظام حکمی سیدجلال الدین آشتیانی / حسن جمشیدی : در بین مسائلی که استاد آشتیانی بدانها پرداخته « عالم مثال» عمدهترین یا یکی از دو یا سه بحث اساسی و ریشهای ایشان است که در این مقال مورد بررسی قرار گرفته است.

استاد آشتیانی و مکتب تفکیک / سیدمحمد موسوی: در این مقاله پس از نگاهی به مکتب تفکیک ، عقل و وحی عارض عقل و وحی، پیشزمینهها در استفاده از وحی، معنای عقل در مکتب تفکیک تفکیک در مطالب فلسفی و بطون قرآن بازگو شده است.
عقلانیت اصیل دینی در نگاه آشتیانی / سیدمحمد عیسی نژاد : مرحوم آشتیانی به عنوان فیلسوف حافظ و مروج عقلانیت صدرایی ، دو نوع مطالعات و تاملات را داشتهاست. یک قسم از مطالعات مرحوم آشتیانی ناظر به جریاناتی است که در درون فرهنگ اسلامی فعالند. قسم دوم مطالعات استاد مربوط میشود به معرفی و تبیین این حرکت فکری عقلانی، و اینجاست که تاریخ فلسفه در پروژه مطالعاتی ایشان متولد شده و مهم تلقی میشود. ولایت از دیدگاه استاد سیدجلال الدین آشتیانی/ فاطمه داروغه : در این مقاله سعی شده است تا ولایت را از افق اندیشه های عرفانی و عقلانی استاد آشتیانی به تحلیل و تفسیر کشانده شود . در این باب مباحث تعریف ولایت ، ولایت عرفانی ، اقسام ولایت و اقسام ولایت عرفانی و ختم ولایت در عرفان مد نظر قرار گرفته شده است.
نقد و تحلیل صوفیه از دیدگاه استاد آشتیانی/ حسین روحانی نژاد : استاد آشتیانی را میتوان در عرصه عرفان اسلامی ، محیالدین ثانی لقب داد با این تفاوت که از هفوات و لغزشهای محیالدین پیراسته است. در این مقاله ابتدا فرازهایی از سخنان استاد آشتیانی در تایید عرفان و تصوف اسلامی بیان و در ادامه فرازهایی از سخنان استاد آشتیانی در نقد تصوف و بررسی ماهیت و چیستی تصوف بازگو شده است.
   آشتیانی و احیای تراث/ حسینعلی رحمتی: یکی از جلوههای حیات علمی مرحوم آشتیانی ، تلاش جدی و مداوم او در زمینه تصحیح ، نقد، شرح، معرفی و انتشار و به عبارتی احیای آثار حکمی و عرفانی است . این مقاله به واکاوی جنبه از شخصیت و اندیشه استاد پرداخته و به طور خاص در پی پاسخ به چند سئوال است که با مراجعه به آثار ایشان پاسخ داده شده است.

درباره نویسنده

90مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای پایگاه استاد سید جلال الدین آشتیانی. محفوظ است. باز طراحی و گرافیک : توسط علی رستمیانی