کتابشناسی استاد سید جلال الدین آشتیانی (علی اصغر ح‍ق‍دار)

فهرستى از آثار و تالیفات انتشار یافته ایشان را که اندکى از خرمن عمر
پربارشان است, در این کتابشناسى به دوستداران حکمت و عرفان اسلامى و
ارادتمندان استاد آشتیانى تقدیم مى داریم.


الف) تألیفات مستقل


۱ـ تفسیر سوره توحید, مشهد, مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى, ۱۳۶۶ش.


۲ـ شرح بر زادالمسافر ملاصدرا, تهران, انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران, چاپ اول, ۱۳۶۹هـ, چاپ دوم ۱۴۰۰ (۱۳۵۹ش).


۳ـ شرح حال و آراء فلسفى ملاصدرا, مشهد, انتشارات زوار, چاپ اول ۱۳۸۲هـ (۱۳۳۹ش), تهران, نهضت زنان مسلمان, چاپ دوم (۱۳۶۰ش).


۴ـ شرح فصوص الحکم فارابى, مشهد, مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى, ۱۳۵۳ش.


۵ ـ شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم, تهران, چاپ اول ۱۳۸۴هـ (۱۳۴۳ش), چاپ
دوم ۱۴۰۵هـ, چاپ سوم (۱۳۷۰ش), انتشارات امیرکبیر, چاپ چهارم (۱۳۷۲ش), قم,
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.


۶ ـ هستى از نظر عرفان و فلسفه, مشهد, انتشارات زوار, چاپ اول ۱۳۸۰هـ (۱۳۳۸ش), تهران, نهضت زنان مسلمان, چاپ دوم (۱۳۶۰ش).


ب) مقالات*


۷ـ استاد اکبر آقاى سید محمد کاظم عصار, تهران, وحید, سال پنجم (۱۳۴۷ش), ص۹۵۰ـ۹۵۸٫


۸ ـ انتقاد بر انتقاد [از] رساله صداصل, تهران, راهنماى کتاب, سال پنجم, ص۲۳۹ـ۲۴۲٫


۹ـ انتقاد بر انتقاد, تهران, مجله راهنماى کتاب, سال ششم, شماره۴و۵, تیر و مرداد ۱۳۴۲ش.


۱۰ـ انتقاد بر انتقاد بر انتقاد (جواب به اکبر داناسرشت در باب حرکت
جوهرى), تهران, مجله راهنماى کتاب, سال ششم, شماره۱و۲, فروردین و اردیبهشت
۱۳۴۲ش.


۱۱ـ اصاله الوجود عند صدرالدین الشیرازى, تعریب السید عمار ابورغیف, قم,
مجله الفکر الاسلامى, السنه الاولى, العدد الثانى, ربیع الثانى ـ جمادى
الثانیه ۱۴۱۴هـ.


۱۲ـ ابن عربى و مسأله ولایت, قم, کیهان اندیشه, شماره۳۰, خرداد و تیر ۱۳۶۹ش.


۱۳ـ برهان صدیقین, تهران, فصلنامه وقف میراث جاویدان, سال اول, شماره۴, زمستان ۱۳۷۲ش.


۱۴ـ پاسخ به چند سؤال, قم, کیهان اندیشه, شماره۲۲, بهمن و اسفند ۱۳۶۷ش.


۱۵ـ تحقیق در حقیقت معاد, مشهد, نشریه دانشکده الهیات, ش۵ (۱۳۵۱), ص۳۳ـ۸۶ وش۷۱۶ (۱۳۵۲), ص۱۰۵ـ۱۹۲٫


۱۶ـ تصوف در اسلام, تهران, معارف اسلامى, شمارهُ۳, ص۲۱ـ۲۷, وشماره۴, ص۳۳ـ۳۷, وشماره۵, ص۲۳ـ۳۴, وشماره۶, ص۴۷ـ۵۱٫


۱۷ـ توضیح درباره آقا سید احمد تهرانى, تهران, وحید, شماره۶ (۱۳۴۸ش), ص۱۷۳ـ۱۷۸٫


۱۸ـ ختم ولایت در اندیشه ابن عربى, قم, کیهان اندیشه شماره۲۶, مهر و آبان ۱۳۶۸ش.


۱۹ـ حکیم محقق حاج ملاهادى سبزوارى, مشهد, نشریه دانشکده معقول و منقول, ش۱ (۱۳۴۷), ص۹ـ۲۲٫


۲۰ـ در رثاى امام عارفان, قم, کیهان اندیشه, شماره۲۴, خرداد و تیر ۱۳۶۸ش.


۲۱ـ شوارق اثرتحقیقى ملاعبدالرزاق لاهیجى, تهران, فصلنامه وقف میراث جاویدان, سال اول, شماره اول, بهار۱۳۷۲ش.


۲۲ـ شوارق الالهام و اصالت وجود با نگاهى به اساتید مکتب فلسفى اصفهان,
تهران, فصلنامه وقف میراث جاویدان, سال اول, شماره۶, تابستان ۱۳۷۲ش.


۲۳ـ مقدمه بر نقد تهافت غزالى, قم, کیهان اندیشه, شماره۲تا ۲۳, مهر و آبان ۱۳۶۴ تا فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۸ش.


۲۴ـ معرفت و علم در کتاب و سنت, تهران, کتاب فرهنگ, شماره۲و۳, بهار و پاییز ۱۳۶۷ش.


۲۵ـ ملا محمدمهدى نراقى, مشهد, نشریه دانشکده الهیات, ش۱۵ (۱۳۵۴), ص۷ـ۷۹ وش۱۹ (۱۳۵۵), ص۵۹ـ۱۱۷٫


۲۶ـ معاد جسمانى, مشهد, نشریه دانشکده الهیات, ش۱۰ (۱۳۵۳), ص۹۲ـ۱۲۶ وش۱۱ (۱۳۵۳), ص۲۵ـ۶۴ و ش۱۲(۱۳۵۳), ص۲۳ـ۶۳, ش۱۴(۱۳۵۴), ص۲۹ـ۵۲٫


۲۷ـ مختصرى در شرح احوال و آثار استاد بزرگوار آقاى حاج میرزا سید محمد حسین طباطبائى, تهران, معارف اسلامى, شماره۵٫


۲۸ـ میرزا سید حسن بجنوردى, تهران, معارف اسلامى, شماره۶, سال ۱۳۴۷ش, ص۳۱ـ۳۳٫


۲۹ـ نکاتى درباره فلسفه و عرفان, قم, کیهان اندیشه, شماره۱۷, فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷ش.


۳۰ـ یادى از آیت الله خاتمى, قم, کیهان اندیشه, شماره۲۱, آذر و دى ۱۳۶۷ش.


ج) مصاحبه ها


۳۱ـ استاد سید جلال الدین آشتیانى شارح و مورخ حکمت و عرفان, تهران, مصاحبه
با کیهان فرهنگى, الف: سال دوم, شماره۶, شهریور ۱۳۶۴٫ ب: میراث ماندگار,
جلد اوّل.


۳۲ـ پیرامون تفکر عقلى و فلسفى در اسلام, قم, مصاحبه با کیهان اندیشه, شماره اول, مرداد و شهریور ۱۳۶۴٫


۳۳ـ شخصیت حکیم عارف (اسرار) تهران, مصاحبه با کیهان فرهنگى, سال دهم, شماره اول, فروردین ۱۳۷۲٫


۳۳ـ عرفان و فلسفه در آفاق تشیع, تهران, مصاحبه با روزنامه همشهرى, ۱)
شماره ۲۰۶, یکشنبه۲۱ شهریور۷۲, ۲) شماره۲۰۷, دوشنبه۲۲ شهریور ۱۳۷۲,۳) شماره
۲۰۸, سه شنبه ۲۳شهریور۷۲ .


د) تعلیقات و تصحیحات و مقدمات آثار عرفانى و فلسفى


۳۴ـ اثولوجیا (با تعلیقات قاضى سعید قمى, افلوطین, تهران, ۱۳۹۶هـ (۱۳۵۹ش), انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران.


۳۵ـ اصل الاصول, ملانعیما گیلانى, الف: تهران, ۱۳۵۷ش, انجمن اسلامى حکمت و
فلسفه ایران, ب: مندرج در منتخباتى از آثار حکماى الهى ایران, جلد۳٫


۳۶ـ اصول المعارف, ملامحسن فیض کاشانى, مشهد, چاپ اول ۱۳۹۱هـ (۱۳۵۰ش), چاپ دوم, قم, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.


۳۷ـ انوار جلیه, ملاعبدالله زنوزى, تهران, چاپ اول ۱۳۵۹هـ (۱۳۵۴ش), موسسه
مطالعات اسلامى, چاپ دوم ۱۴۱۲هـ (۱۳۷۱ش), انتشارات امیرکبیر.


۳۸ـ تحفه در مباحث علم, ملانظرعلى گیلانى, الف: تهران, ۱۳۵۷ش, ب: مندرج در منتخباتى از آثار حکماى الهى ایران, جلد۴٫


۳۹ـ تحفه المراد (شرح قصیده میرفندرسکى), عباس شریف دارابى با شرح خلخالى و گیلانى, تهران, ۱۳۷۲ش, انتشارات الزهرا.


۴۰ـ تفسیر فاتحه الکتاب, تهران, ۱۴۰۲هـ (۱۳۶۰ش), انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران.


۴۱ـ تمهید القواعد, ابن ترکه با حواشى آقا محمدرضا قمشه اى و آقاى میرزا
محمود قمى, تهران, چاپ اول ۱۳۹۶هـ (۱۳۵۵ش), چاپ دوم ۱۴۰۲هـ (۱۳۶۰ش), انجمن
اسلامى حکمت و فلسفه ایران.


۴۲ـ رساله المشاعر, صدرالمتالهین با شرح ملامحمد لاهیجى, چاپ اول ۱۳۸۴هـ (۱۳۴۳ش), چاپ دوم (۱۳۶۰ش) قم, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.


۴۳ـ رساله النصوص, صدرالدین قونوى با تعلیقات میرزا هاشم اشکورى, تهران, ۱۳۶۲ش, مرکز نشر دانشگاهى.


۴۴ـ رساله نوریه در عالم مثال, حکیم بهائى لاهیجى, تهران, چاپ اول ۱۳۹۷هـ
(۱۳۵۰ش), انجمن فلسفه ایران, چاپ دوم ۱۴۰۴هـ (۱۳۷۲ش), حوزه هنرى سازمان
تبلیغات اسلامى.


۴۵ـ رسائل فلسفى (متشابهات قرآن ـ المسایل القدسیه ـ اجوبه المسائل),
صدرالدین شیرازى, مشهد, چاپ اول ۱۳۹۳هـ (۱۳۵۱ش), چاپ دوم (۱۳۶۲ش), قم,
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.


۴۶ـ رسائل فلسفى شامل رساله تحفه (ملانظرعلى گیلانى) ـ رساله وحدت وجود (ملاعلى نورى) ـ رساله بسیط الحقیقه کل الاشیا (ملاعلى نورى).


۴۷ـ رسائل وحدت وجود و بداء, سید محمد کاظم عصار, تهران, ۱۳۸۹هـ (۱۳۴۸ش) انجمن فلسفه ایران.


۴۸ـ رسائل التوحید و النبوه والولایه, محقق قیصرى.


۴۹ـ شرح فصوص الحکم, مویدالدین جندى (با همکارى دکتر ابراهیمى دینانى), مشهد, ۱۳۶۱ش, انتشارات دانشگاه فردوسى.


۵۰ـ شرح دعاء المعرفه, ملامحمدعلى فاضل خراسانى, مشهد, نشریه دانشکده الهیات, ش۲۶/۲۷ (۱۳۵۷), ص۶۵ـ۱۲۹ وش۲۸ (۱۳۵۸), ص۶۷ـ۱۳۶٫


۵۱ـ شکوه شمس (سیرى در آثار و افکار مولانا), آن مارى شیمل, ترجمه حسن لاهوتى, تهران, ۱۳۶۷ش, شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.


۵۲ـ الشواهد الربوبیه, صدرالدین شیرازى با تعلیقات حکیم سبزوارى, مشهد, چاپ اول ۱۳۸۶هـ (۱۳۴۶ش).


۵۳ـ قره العیون, ملامهدى نراقى, تهران, ۱۳۵۷ش, انجمن فلسفه ایران.


۵۴ـ اللمعات الالهیه والکلمات الوجیزه, ملااحمد نراقى, تهران, ۱۲۹۸هـ (۱۳۵۷ش), انجمن فلسفه ایران.


۵۵ـ لمعات الهیه, ملاعبدالله زنوزى, تهران, چاپ اول ۱۳۹۵هـ, انجمن فلسفه ایران, چاپ دوم (۱۳۶۱ش), موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.


۵۶ـ المبداء والمعاد, صدرالدین شیرازى, تهران, ۱۳۹۵هـ (۱۳۵۴ش) انجمن فلسفه ایران.


۵۷ـ مجموعه رسائل, حکیم سبزوارى, تهران, چاپ اول ۱۳۸۹هـ (۱۳۴۸ش), چاپ دوم
(۱۳۶۱ش), انجمن فلسفه ایران, چاپ سوم ۱۴۱۲هـ (۱۳۷۰ش), انتشارات اسوه.


۵۸ـ المسائل القدسیه, صدرالدین شیرازى, مشهد, ۱۳۹۱هـ, انتشارات دانشکده الهیات.


۵۹ـ مشارق الدرارى (شرح تائیه ابن فارض), سعیدالدین فرغانى, تهران, ۱۳۹۸هـ, انجمن فلسفه ایران.


۶۰ـ مصباح الهدایه, امام خمینى, تهران, چاپ اول ۱۴۱۳هـ (۱۳۷۲ش), چاپ دوم (۱۳۷۳ش), موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.


۶۱ـ المظاهر الالهیه,۱۳۸۱هـ.


۶۲ـ مکاتبات عرفانى, سید احمد حائرى و شیخ محمد حسین غروى, تهران, نشریه جاویدان خرد, سال دوم, شماره اول.


۶۳ـ منتخباتى از آثار حکماى الهى ایران ـ جلد اول, تهران, چاپ اول ۱۳۹۲هـ
(۱۳۵۰ش), انجمن دولتى ایران و فرانسه, چاپ دوم (۱۳۶۳ش), قم, انتشارات دفتر
تبلیغات اسلامى, شامل منتخباتى از میرداماد; منتخباتى از رساله صناعیه
میرفندرسکى; آثارى از ملاصدرا; اثبات واجب از ملارجبعلى تبریزى; منتخباتى
از عبدالرزاق لاهیجى; بخشى از تعلیقات شفا از آقا حسین خوانسارى; رساله
مسالک الیقین از ملاشمسا گیلانى.


۶۴ـ منتخباتى از آثار حکماى الهى ایران, جلد دوم, تهران, چاپ اول ۱۳۵۹هـ
(۱۳۵۴ش), انجمن دولتى ایران و فرانسه, چاپ دوم (۱۳۶۳ش), قم, انتشارات دفتر
تبلیغات اسلامى, شامل: حاشیه بر شفا از سید احمد علوى عاملى ـ گزیده اصول
المعارف از فیض کاشانى; شرح بر قبسات از محمد بن على رضا بن آقاجانى; رساله
در صنوف الناس در معاد از حسین تنکابنى; رساله اى از قوام الدین رازى;
المعارف الالهیه از محمدرفیع پیرزاده; حاشیه بر شفا از ملامحمد باقر
سبزوارى.


۶۵ـ منتخباتى از آثار حکماى الهى ایران, جلد سوم, مشهد, ۱۳۵۵ش, با همکارى
انتشارات انجمن فلسفه ایران, شامل: تعلیقات بر اثولوجیا از قاضى سعید قمى;
زواهر الحکم از میرزا حسن لاهیجى; اصل الاصول از ملانعیما طالقانى; حاشیه
بر شفا از بهاءالدین محمد اصفهانى; شرح اسرار اسماء الحسنى از ملاعبدالرحیم
دماوندى رازى.


۶۶ـ منتخباتى از آثار حکماى الهى ایران, جلد چهارم, مشهد, ۱۳۵۷ش, با همکارى
انتشارات انجمن و فلسفه, شامل: حکمت صادقیه از ملاحمزه گیلانى; رساله ثمره
الفواد از ملااسماعیل خواجویى; رساله در حدوث دهرى از ملااسماعیل خواجویى;
رساله در مبدا و معاد از آقا محمد بیدآبادى; قره العیون از ملامهدى نراقى;
رساله در وحدت وجود از آخوند نورى; رساله تحفه در مباحث علم از ملانظرعلى
گیلانى.


۶۷ـ نقد النصوص فى شرح نقش النصوص, عبدالرحمن بن احمد جامى به تصحیح ویلیام
چیتیک, تهران, چاپ اول ۱۳۹۷هـ (۱۳۵۶ش), انجمن فلسفه ایران, چاپ دوم
(۱۳۷۰ش), موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.


۶۸ـ هدایه الطالبین, حکیم سبزوارى, مشهد, ۱۳۴۷ش, انتشارات اوقاف خراسان.

منبع : http://ashtiyani.rozblog.com

درباره نویسنده

90مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای پایگاه استاد سید جلال الدین آشتیانی. محفوظ است. باز طراحی و گرافیک : توسط علی رستمیانی