برچسب های نوشته ها : استاد جلال الدین

فیلسوف و سیاست

تردیدی نیست که فلسفه و سیاست نقشی دیرینه در تاریخ حیات بشری دارند و «فلسفه و حکمت» و «سیاست مدن» همواره در زندگی انسان ها، تأثیری مثبت یا منفی از خود بیادگار گذاشته است. در حقیقت، «سیاست » بمفهوم نیک اندیشی و خردورزی و «تدبیر مُدن» بخشی از «فلسفه» و یکی از اهداف اصلی آن است . «عدل با فراگیری و شمول ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای پایگاه استاد سید جلال الدین آشتیانی. محفوظ است. باز طراحی و گرافیک : توسط علی رستمیانی